Re: [tdf-moderators] Localized footers

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Mihkel Tõnnov Mihkel Tõnnov
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [tdf-moderators] Localized footers

Katsetan tõlgitud jalust.

--
Postiloendist lahkumiseks saada kiri aadressile [hidden email]
Kõik loendisse saadetud kirjad arhiveeritakse avalikult ja neid kustutada ei saa
Loendi arhiiv: http://et.libreoffice.org/lists/users/

Marek Laane Marek Laane
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [tdf-moderators] Localized footers

3. detsember 2010 21:46 kirjutas Mihkel Tõnnov <[hidden email]>:

> Katsetan tõlgitud jalust.
>
> --
> Postiloendist lahkumiseks saada kiri aadressile
> [hidden email] <users%[hidden email]>
> Kõik loendisse saadetud kirjad arhiveeritakse avalikult ja neid kustutada
> ei saa
> Loendi arhiiv: http://et.libreoffice.org/lists/users/
>
>
Väga kena. Kui üldse tahta vähegi norida (aga see on mu teine loomus :-.) ),
siis võib-olla võiks ka viimane rida olla sellise täislause moodi, näiteks
"Loendi arhiiv asub aadressil..."

Igavese iriseja geeni põline kandja Marek Laane

--
Postiloendist lahkumiseks saada kiri aadressile [hidden email]
Kõik loendisse saadetud kirjad arhiveeritakse avalikult ja neid kustutada ei saa
Loendi arhiiv: http://et.libreoffice.org/lists/users/