Sťahovanie šablon pre Libre office

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Vladimír Holečka Vladimír Holečka
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sťahovanie šablon pre Libre office

Dobrý deň,
nepodarilo sa mi rozchodiť ani jednu zo sťahovaných šablon  v Libre Office
3.5.3.2 (napr. OOoD-chart digitizer 1.1.2). Chybové oznámenie: nainštalujte
Java runtime. Po nainštalovaní aktuálnej verzie zo stránky Java (runtime
verzion 7 update 4) oznamuje pri zavádzaní šablony, že nemôže nájsť Java,
alebo, že je urobená chybná inštalácia Javy. Po týchto oznamoch som vykonal
reinštaláciu Javy, pričom oznamy o chybách pri otváraní šablony sa
nezmenili.
Práca v OS WIN 7, 64bit
VladoZM

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Milos Sramek Milos Sramek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sťahovanie šablon pre Libre office

Dňa 13.05.2012 21:08, Vladimír Holečka  wrote / napísal(a):
> Dobrý deň,
Dobrý deň,

Bolo by dobré si skontrolovať, či je Java v LO povolená:
Nástroje -> Možnosti -> LibreOffice -> Java
Tam by ste mali mať zaškrtnuté pole "Použiť Java..." a v zozname by ste
mali mat aspoň jednu položku.

Ak to tam máte v poriadku, tak mi prezraďte, ako sa k tým šablónam
dostanem, aby som si to vyskúšal.

S pozdravom
M. Šrámek

> nepodarilo sa mi rozchodiť ani jednu zo sťahovaných šablon  v Libre Office
> 3.5.3.2 (napr. OOoD-chart digitizer 1.1.2). Chybové oznámenie: nainštalujte
> Java runtime. Po nainštalovaní aktuálnej verzie zo stránky Java (runtime
> verzion 7 update 4) oznamuje pri zavádzaní šablony, že nemôže nájsť Java,
> alebo, že je urobená chybná inštalácia Javy. Po týchto oznamoch som vykonal
> reinštaláciu Javy, pričom oznamy o chybách pri otváraní šablony sa
> nezmenili.
> Práca v OS WIN 7, 64bit
> VladoZM
>


--
email&  jabber: [hidden email]


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted