Snelle opzoekkaart

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Snelle opzoekkaart

Allen


Aan de handleidingen voor LibreOffice is een 'Snelle opzoekkaart'
toegevoegd. (2 A4tjes dubbelzijdig af te drukken)

Op deze kaart kunt u de veelgebruikte functies van de meest gebruikte
modules van LibreOffice (Writer, Calc en Impress) vinden. Zowel de
menukeuzes als de sneltoetsen.


Met dank aan Rob Westein voor het initiatief om deze kaart vanuit de
Engelstalige Quick reference card te vertalen. En met dank aan Cor Nouws en
Henk van der Burg (en mijzelf) voor het aanvullen en de opmaak.


Deze 'Snelle opzoekkaart' is bovenaan de pagina van de handleidingen voor
LibreOffice te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted