Starten met Base

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Starten met Base

Allen


Aan de Handleidingen voor Base versie 5.0 is het hoofdstuk 'Starten met
Base' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen wat een database is en met een eenvoudige
voorbeelddatabase wordt uitgelegd hoe u een database ontwerpt, maakt,
wijzigt en vult. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van formulieren,
query’s en rapporten.


Met dank aan René Luijckx voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [nl-documentatie] Starten met Base

Hoi Kees, René,

Kees Kriek wrote on 05-11-17 12:29:

> Aan de Handleidingen voor Base versie 5.0 is het hoofdstuk 'Starten met
> Base' toegevoegd.

dank!

> De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
> https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted