Suxerencia funcionalidade

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
David Vázquez David Vázquez
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Suxerencia funcionalidade

Ola a todos,
acabo de rexistrarme nesta lista. Estiven mirando e nalgunha mensaxe comentades que se poden facer suxerencias de novas features aquí mesmo así que aí vou.
A miña suxerencia é que se inclúa unha opción de "Current page" ou "Páxina actual" na ventá de impresión.
Actualmente só existen as opcións de "Todas as páxinas", un intervalo de páxinas ou "Selección" cando tes seleccionado algún texto.
Eu creo que sería útil incluír unha opción de "Páxina actual" porque é algo que se fai moi a miúdo.
Tal e como está agora, poderíase imprimir a páxina actual escribindo o número desa páxina na sección de rango pero creo que é pouco práctico.

Un saúdo.
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Suxerencia funcionalidade

2011/9/29 David Vázquez <[hidden email]>:

> Ola a todos,
> acabo de rexistrarme nesta lista. Estiven mirando e nalgunha mensaxe
> comentades que se poden facer suxerencias de novas features aquí mesmo así
> que aí vou.
> A miña suxerencia é que se inclúa unha opción de "Current page" ou "Páxina
> actual" na ventá de impresión.
> Actualmente só existen as opcións de "Todas as páxinas", un intervalo de
> páxinas ou "Selección" cando tes seleccionado algún texto.
> Eu creo que sería útil incluír unha opción de "Páxina actual" porque é algo
> que se fai moi a miúdo.
> Tal e como está agora, poderíase imprimir a páxina actual escribindo o
> número desa páxina na sección de rango pero creo que é pouco práctico.
>
> Un saúdo.
>

A min paréceme ben aínda que o cadro onde aparece xa está bastante sobrecargado.
Máis opinións. Se non vedes contraindicacións maiores pasarei a
comentala como suxestión nas listas de desenvolvemento.

Un saúdo,

Antón


> --
> View this message in context: http://nabble.documentfoundation.org/Suxerencia-funcionalidade-tp3378935p3378935.html
> Sent from the Discuss mailing list archive at Nabble.com.
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Suxerencia funcionalidade

2011/10/5 Anton Meixome <[hidden email]>:

> 2011/9/29 David Vázquez <[hidden email]>:
>> Ola a todos,
>> acabo de rexistrarme nesta lista. Estiven mirando e nalgunha mensaxe
>> comentades que se poden facer suxerencias de novas features aquí mesmo así
>> que aí vou.
>> A miña suxerencia é que se inclúa unha opción de "Current page" ou "Páxina
>> actual" na ventá de impresión.
>> Actualmente só existen as opcións de "Todas as páxinas", un intervalo de
>> páxinas ou "Selección" cando tes seleccionado algún texto.
>> Eu creo que sería útil incluír unha opción de "Páxina actual" porque é algo
>> que se fai moi a miúdo.
>> Tal e como está agora, poderíase imprimir a páxina actual escribindo o
>> número desa páxina na sección de rango pero creo que é pouco práctico.
>>
>> Un saúdo.
>>
>
> A min paréceme ben aínda que o cadro onde aparece xa está bastante sobrecargado.
> Máis opinións. Se non vedes contraindicacións maiores pasarei a
> comentala como suxestión nas listas de desenvolvemento.
>
> Un saúdo,
>
> Antón

Pode ser útil. Se ese cadro está sobrecargado coméntallo tamén aos
desenvolvedores, que seguro que atopan un xeito de non mostrar
directamente todas as opcións dispoñíbeis.

Deica

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar