T-Dose 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

T-Dose 2017

Beste mensen,

op 18 en 19 november a.s. is in Eindhoven - vlakbij het station - weer
de T-DOSE.
Weekend vol open source organisaties en experts en gebruikers.
Uitwisseling op hoog technisch niveau, maar ook met
gebruikers-ervaringen en vragen.

LibreOffice staat daar alle jaren al met een simpele stand.
Wie vinden het leuk om eeh halve dag of dag te helpen?

  http://t-dose.org/

vr. groet!
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted