T-Dose 24 november - meedoen!

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

T-Dose 24 november - meedoen!

Beste mensen,

Op 24 november is T-Dose in Eindhoven.
De vaste lezers zal het gelijk opvallen: het is maar één dag. Normaal twee.

Niettemin: een uitstekend congres/beurs.

Wie doen er mee de stand van LibreOffice bemensen ??
Of vinden het leuk iets over hun werk met LibreOffice te vertellen?

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
HCvdBurg HCvdBurg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: T-Dose 24 november - meedoen!

Hallo Cor,

Ik weet niet of het lukken gaat om vanaf Purmerend tijdig in Eindhoven te zijn.
Ik kan ook nergens vinden op welk tijdstip de Fontys University geopend wordt voor publiek.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws <[hidden email]>
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 23:26
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <[hidden email]>
Onderwerp: [nl-discuss] T-Dose 24 november - meedoen!

Beste mensen,

Op 24 november is T-Dose in Eindhoven.
De vaste lezers zal het gelijk opvallen: het is maar één dag. Normaal twee.

Niettemin: een uitstekend congres/beurs.

Wie doen er mee de stand van LibreOffice bemensen ??
Of vinden het leuk iets over hun werk met LibreOffice te vertellen?

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: T-Dose 24 november - meedoen!

Beste Henk,

[hidden email] wrote on 09-10-18 12:46:

> Ik weet niet of het lukken gaat om vanaf Purmerend tijdig in Eindhoven te zijn.

Het is vrije inloop. Dus niet verplicht om vanaf het begin aanwezig te
zijn. Normaal beginnen de presentaties 10 uur.

> Ik kan ook nergens vinden op welk tijdstip de Fontys University geopend wordt voor publiek.

In verband met voorbereidingen is het zeker 's morgens al voor 9 uur open.

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy