TDF objavila prve certificirane razvijalce LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Slovenski LibreOffice Slovenski LibreOffice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

TDF objavila prve certificirane razvijalce LibreOffice

http://slolibre.blogspot.com/2012/11/tdf-objavlja-prve-certificirane.html

Lep preostanek dneva,
vaš sLO

--
Navodila za odjavo: pošljite e-sporočilo na naslov [hidden email]
Napotki za objavljanje in podobno: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Arhiv dopisnega seznama: http://listarchives.libreoffice.org/sl/users/
Vsa sporočila, poslana na ta dopisni seznam, bodo javno shranjena in jih ni mogoče izbrisati.