Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

Beste gebruikers,

Sinds kort zit er in de nightly builds een verbeterde versie van
wijzigingen bijhouden. Menu Bewerken > Wijzigingen in Writer.

Nieuwe code, ook als die verbeteringen levert, geeft natuurlijk ook
aanloopproblemen, regressies. Hoe eerder die worden gevonden hoe beter :)

Downloaden nightly builds hier:
  https://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/

Deze installeert altijd nĂ¡ast je gewone versie van LibreOffice.

Problemen die je vindt graag melden op
  https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
component Writer / versie 6.2.0 master.

thnx!
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy