Tulostaminen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Arja Pullinen Arja Pullinen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tulostaminen

Uuden Win 10:n päivityksen myötä en voi tulostaa tiedostoa LibreOfficesta. Kun yritän tulostaa, tulostuu vain pelkkä tyhjä sivu. Muualta tietokoneesta tulostin tulostaa normaalisti esim. sähköpostista ja selaimesta. Latasin uusimman version 5.4.3.2 eikä sekään tulosta. Mitä uusi päivitys on muuttanut.

Terv. Arja

Lähetetty Windows 10:n Sähköpostista


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa