Ubuntu Mate 17.10 päivitys

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jussi Silvonen Jussi Silvonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu Mate 17.10 päivitys

Hei,

päivitin Maten 17.04 -> 17.10. Voikkoa ei saa asennettua. Synaptic väittää,
että paketti on rikki.

JusSi
---------------------
Jussi Silvonen
https://uef.academia.edu/JussiSilvonen
https://wiki.uef.fi/display/~jsilvone@.../Home

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa