Úprava prekladu LO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
apex - Ing. Eman Horváth apex - Ing. Eman Horváth
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Úprava prekladu LO

Dobrý deň, navrhujem nasledovne upraviť preklad tohto dialógu:

  

1.       "Online aktualizácia" navrhujem zmeniť na "Aktualizácie". Tieto
aktualizácie v skutočnosti nie sú vykonávané priamo.

2.       Vynechať "online"

3.       "Automaticky overiť aktualizácie" doplniť na "Automaticky overiť
dostupnosť aktualizácie". Je to presnejší význam, v pôvodnom znení to môže
znamenať že chcem overiť či boli vykonané aktualizácie u mňa v počítači.

4.       "Automaticky stiahnuť aktualizácie" opraviť na spisovné
"Automaticky prevziať aktualizácie".

5.       "Umiestnenie pre stiahnutie" zmeniť na spisovné "Umiestnenie
prevzatej aktualizácie:"

 

 

 

S pozdravom, Ing. E. Horváth

 

tel.: 0905 213 718

 <mailto:[hidden email]> [hidden email]

Popis: znak_apex_19

apex Banská Bystrica s.r.o.

29 augusta č. 3
SK-974 01 B. Bystrica
TEL.: +421 / 48 / 415 10 16

 

 <http://www.stavebna.sk/> www.stavebna.sk          kovania.eu

 

 <http://kovania.eu/prestashop/> Internetová predajňa - kovania a uzamykanie

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted