Users

This forum is an archive for the mailing list users@sv.libreoffice.org (more options) Messages posted here will be sent to this mailing list.
Forum to discuss user related LibreOffice questions
Next » 12345
Topics (163)
Replies Last Post Views
[sv-users] Översättningsfel by Johnny Rosenberg
1
by Påvel Nicklasson
[sv-users] Bugg? by Lars-Göran Hansson
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Nummer till text. by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Felmeddelande under system i loggboken by Jan Romander
2
by Bo Siltberg
[sv-users] Libre Office 6.03.2 by Håkan
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Funktion - Tal till text - Calc by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Rekommenderad version av Libre Office by Lars-Göran Hansson
7
by Gunilla Jonsson
[sv-users] Rätt adress? by Lennart
0
by Lennart
[sv-users] fel i Java-version? by Bo Bäckman
0
by Bo Bäckman
[sv-users] Hitta första tomma Cellen by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Diagram i LO Calc by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad by Lars-Göran Hansson
1
by Jan Öhman-3
[sv-users] Calc, att inte få med "kr" eller 0,00 i tomma fält vid utskrift trots att nollvärden är avkryssat. by Jan Demmers
0
by Jan Demmers
[sv-users] LibreOffice Draw by Jan Romander
0
by Jan Romander
[sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS by Jan Öhman
1
by Jan Öhman
[sv-users] Re: Subject: Digest of users@sv.libreoffice.org issue 195 (437-440) by Gunilla Gårdmo
0
by Gunilla Gårdmo
[sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word by Tom Viebke
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för redigering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokument? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dialogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för redigering av dig på ett annat system sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med annat namn. by Gunilla Gårdmo
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Bouncing messages by marie.syren
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information! by Jan Öhman
1
by Jan Öhman
[sv-users] Visar inte negativa tal by Leif
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Ersätt by Per Schoerner-2
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Hitta dubbletter by Karin Albinsson
0
by Karin Albinsson
[sv-users] Beräkna ålder by Karin Albinsson
4
by Jan Öhman
[sv-users] Bananas by Anna
0
by Anna
[sv-users] Writer by Jan Romander
1
by Bo Siltberg
[sv-users] Libre Office 5.3.5.2 by Lars-Göran Hansson
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell by Jan Öhman
3
by Kaj Persson-2
[sv-users] by Anders Hackzell
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Force unique values in column - Calc by Joel Hallklint
4
by Jan Öhman
[sv-users] Byta bakgrundsfärg på papper! by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Räkna antalet olika alternativ by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Gruppera och sortera innehållet i celler by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Knepiga beräkningar! by Jan Öhman
2
by Jan Öhman
[sv-users] Tal till text! by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
Next » 12345