Users

This forum is an archive for the mailing list users@sv.libreoffice.org (more options) Messages posted here will be sent to this mailing list.
Forum to discuss user related LibreOffice questions
Next » 1234 ... 6
Topics (179)
Replies Last Post Views
[sv-users] LO-Calc Söka ett cellvärde i många celler by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] calc räknar fel by Lars-Göran Hansson
6
by Jan Öhman-3
[sv-users] Eget symbolbibliotek by Ian Wennerholm
2
by Jan Öhman-3
[sv-users] Address labels with background image by Thomas Tornblom
6
by Thomas Tornblom
[sv-users] Utskrift av nollvärden i Libreoffice Calc by Lars-Göran Hansson
0
by Lars-Göran Hansson
[sv-users] Språk i sidpanel by Gunnar Svärd
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Ännu ett fall av felöversättning av ”Basic”… by Johnny Rosenberg
0
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Start av flera LO Calc. by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Funktionen för pilknappar by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Funktionen för PIL-knappar by Jan Öhman-3
1
by roger
[sv-users] Start av flera LO Calc. by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Start av flera LO - Låser uppstart av LO by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Vid meddelande till LO-listan by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Beräkningar i Calc by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Installation problem by Schlyter Gösta
0
by Schlyter Gösta
[sv-users] Bugg? - lås första raden ! LO v5.4.7.2 by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Översättningsfel by Johnny Rosenberg
2
by Jan Öhman-3
[sv-users] Bugg? by Lars-Göran Hansson
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Nummer till text. by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Felmeddelande under system i loggboken by Jan Romander
2
by Bo Siltberg
[sv-users] Libre Office 6.03.2 by Håkan
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Funktion - Tal till text - Calc by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Rekommenderad version av Libre Office by Lars-Göran Hansson
7
by Gunilla Jonsson
[sv-users] Rätt adress? by Lennart
0
by Lennart
[sv-users] fel i Java-version? by Bo Bäckman
0
by Bo Bäckman
[sv-users] Hitta första tomma Cellen by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Diagram i LO Calc by Jan Öhman-3
0
by Jan Öhman-3
[sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad by Lars-Göran Hansson
1
by Jan Öhman-3
[sv-users] Calc, att inte få med "kr" eller 0,00 i tomma fält vid utskrift trots att nollvärden är avkryssat. by Jan Demmers
0
by Jan Demmers
[sv-users] LibreOffice Draw by Jan Romander
0
by Jan Romander
[sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS by Jan Öhman
1
by Jan Öhman
[sv-users] Re: Subject: Digest of users@sv.libreoffice.org issue 195 (437-440) by Gunilla Gårdmo
0
by Gunilla Gårdmo
[sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word by Tom Viebke
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för redigering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokument? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dialogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för redigering av dig på ett annat system sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med annat namn. by Gunilla Gårdmo
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Bouncing messages by marie.syren
1
by Johnny Rosenberg
Next » 1234 ... 6