Uusia Voikko-lisäosia testattavaksi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uusia Voikko-lisäosia testattavaksi

Julkaisen lähipäivinä uudet versiot Voikko-oikolukulisäosasta Windows-
ympäristöön. Nämä versiot ovat juuri valmistuneet, mutta ne tarvitsevat vielä
pikaisen testauksen ennen kuin ovat valmiita laajempaan jakeluun.

- Suomen kielen perussanasto:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko.oxt

- Suomen kielen perussanasto, monitieteellinen sanasto ja murresanasto:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko-laaja.oxt

- UUTUUS: Suomen ja pohjoissaamen sanastot:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko-fi+se.oxt

Kahdessa ensimmäisessä lisäosassa on päivitetty ainoastaan sanastot. Tämä
sisältää kaikkiaan noin tuhat korjausta ja lisäystä oikolukusanastoon, eli
ihan pienestä päivityksestä ei kuitenkaan ole kyse.


Kolmas, uusi lisäosa on mielenkiintoisin. Se sisältää suomen perussanaston
(eli saman kuin ensimmäinen lisäosa) ja lisäksi Norjassa Divvun-projektissa
kehitetyn pohjoissaamen oikolukusanaston. Tavutus ja kieliopin tarkistin ovat
saatavilla vain suomenkieliselle tekstille.

Huomatkaa, että tämä ei tarkoita sekakielistä suomi-saame-oikolukua. Jos
tekstin kieleksi on asetettu suomi, oikoluetaan ja tarkistetaan kielioppia
suomen kielen säännöillä, ja jos tekstin kieli on pohjoissaame, käytetään
pohjoissaamen oikolukua.

Divvun-projektissa on kehitetty oikolukua myös muille Suomessa puhuttaville
saamensukuisille kielille (inarinsaame ja koltansaame). Näiden puhujia on
Suomessa kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin pohjoissaamen puhujia, ja
pohjoissaamen sanastokin on pidemmälle kehitetty. Tästä syystä päätin ainakin
tässä vaiheessa lähteä liikkeelle vain yhdellä sanastolla.

Divvun-projektin sivuilta voi myös ladata näitä lisäosia, mutta kahta Voikko-
lisäosaa ei voi asentaa LibreOfficeen samanaikaisesti. Katsoin parhaaksi
rakentaa ja laittaa saataville myös tämän kaksikielisen version, koska uskon,
että monet Suomessa pohjoissaamea kirjoittavista kirjoittavat välillä myös
suomeksi.

Kaksikielinen lisäosa voi olla hyödyllinen myös pelkästään suomea
kirjoittaville. Siinä nimittäin on mukana uudempi versio komponentista, joka
generoi väärin kirjoitetuille sanoille korjausehdotuksia. Niinpä myös
suomenkieliset korjausehdotukset ovat aavistuksen verran järkevämpiä tätä
versiota käytettäessä, vaikka oikolukusanasto onkin sama kuin noissa kahdessa
edellisessä lisäosassa.

Kuulen mielelläni palautetta näistä lisäosista. Mitä nopeammin saamme
vahvistettua, että nämä lisäosat toimivat, sitä nopeammin ne saadaan yleiseen
jakeluun. Kaksikielistä sanastoa täytyy joka tapauksessa pitää vielä jossain
määrin kokeellisena. En halua julistaa sitä "vakaaksi" ennen kuin Divvun-
kehittäjät pitävät sitä omalta osaltaan vakaana.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa