Videonauhoitteet vuoden 2014 LibreOffice-konferenssista

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Videonauhoitteet vuoden 2014 LibreOffice-konferenssista

Videonauhoitteet tämän vuoden LibreOffice-konferenssista on saatu ladattua
LibreOfficen YouTube-kanavalle. Nauhoitteita on jaettu aihepiirin mukaan
neljään ryhmään:


Keynote-aloituspuheenvuorot:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RETIU5PXIxD3imwKgOxjyXe

Markkinointi ja käyttöönottoprojektit:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RHxkvcAQE1eXh3Eea5MOZVC

Ohjelmiston kehittäminen teknisestä näkökulmasta:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RFgEyPR_4C7feNfDfk2qTRg

Yhteisö (testaus, lokalisointi, yhteentoimivuus yms.):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9REH-g1NxEwjCAPOBd1prKCm


Lisäksi on julkaistu vielä joukko luokittelemattomia videoita (muun muassa
Google Summer of Code -opiskelijoiden esityksiä), jotka löytyvät, jos katsotte
aikajärjestyksessä uusimpia videoita täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCQAClQkZEm2rkWvU5bvCAXQ/videos


Videokuvaa esitelmistä ja keskusteluista on pelkästään noissa neljässä
ylimmässä ryhmässä yli 20 tuntia. Vaikka kaikkea ei ehdi tai jaksa, niin tämä
"State of the Project"-esitys kannattaa kuitenkin katsoa:

https://www.youtube.com/watch?v=ZeNTYbRwgZ8&list=PL0pdzjvYW9RETIU5PXIxD3imwKgOxjyXe

Se tuo puolessa tunnissa hyvin esiin viimeisen vuoden oleellisimmat
saavutukset sekä keskeisimmät kasvot projektin taustalta.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa