Voikko Libreofficen Snap versioon?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jussi Silvonen Jussi Silvonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voikko Libreofficen Snap versioon?

Hei,

LibreOfficen Snap versio ei ole esiasennettuna Voikkoa. Ei myöskään
suomenkielistä käyttöliittymää. Onko mahdollista asentaa itse Voikko? Entä
suomenkielinen liittymä?

JusSi
---------------------
Jussi Silvonen
https://uef.academia.edu/JussiSilvonen
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/jussi.silvonen/
<https://wiki.uef.fi/display/~jsilvone@.../Home>
https://orcid.org/0000-0001-6915-1518

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy