Voikko ei tavuta

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jussi Silvonen Jussi Silvonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voikko ei tavuta

Moi!

Voikon knssa nyt se tilanne, että oikolukee, mutta ei tavuta.

Asennettuna Ubuntu Mate 16.04 ja uusin LibO, 5.2.3.

sudo apt-get install libreoffice iloittaa, että ohjelmalma ajantasalla.

Mistä päin alan etsiä ratkaisua?

JusSi
---------------------
Jussi Silvonen
https://uef.academia.edu/JussiSilvonen
https://wiki.uef.fi/display/~jsilvone@.../Home

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa