Voikko ei toimi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jussi Silvonen Jussi Silvonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voikko ei toimi

Hei,

vaikeuksia Voikon kanssa.

Ubuntu Mate 16.04, asennettuna LibreOffice 5,3,1,2,

Työkalut / asetukset valikosta näkyy, että suomi oletuskielenä ja että
Voikko on asennettu.

Konsolista olen apt-getillä komentanut asentamaan ja sanoo, että uusin
versio on asennettu.

Synaptic näyttää, että kaikki Voikko-paketit on asennetttu.

Mutta ei toimi.

Mitä olen unohtanut?

JusSi
---------------------
Jussi Silvonen
https://uef.academia.edu/JussiSilvonen
https://wiki.uef.fi/display/~jsilvone@.../Home

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa