Voikko-lisäosa ja OS X

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Harri Luuppala Harri Luuppala
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voikko-lisäosa ja OS X

PIkatestinä:

OS X 10.9 + LO 4.0.5.2:
Voikko oikeinkirjoitus toimii.
Tavustu ei toimi.  
SÄILYTÄ VOIKKO.

1. Voikko tavutus ei toimi OSX:ssä:

Onko mahdollisesti LO:ssa tai Voikossa muuttunut tavustusmerkki, jolloin ei tunnista tavustusmerkkiä oikein. Samoin tuo pdf:stä LO:hon (ja wordiin) kopiotujen lauseiden lopun tavuviivan jälkeiset merkit (rivinvaihto CR, \n ja mitä siellä white spaceja onkaan) ennen seuraavan rivin ensimmäistä näkyvää merkkiä voivat tuottaa tuon ongelman so. tavuviivan jälkeen on merkkejä, joita ei näytetä, mutta jotka sotkevat Voikkoa?

2. Oikoluku toimii:

PERUSTELU:

Testaaja: Harri Luuppala. 19.12.2013.
Osaaminen:
- Tavustus: Tein ensimmäisen tavustusohjelman C-kiellellä v 1986 - tavutti myös vaikeat sanat tyyliin neekerighetto yms. Käytettiin Uniplex-ohjelmistossa (kymmentuhatta käyttäjää). Ruotsinkielen tavutuksen tein 1987 ja myin sen ruotsiin.
- Oikoluku: Suomen kielen osaamiseni on erittäin hyvä.
- Kielen käännös: Olen kääntänyt 1985 jälkeen kymmeniä tuhansia sivuja liiketoimintaa suomi-englanti-suomi esimiestöissäni
- Tekniikka: Kaikki merkittävät riittävällä tasolla - osa syvällä mm. Unixit, Ubuntu, OSX, relaatiokannat Oracle, Mysql, Postgresql, LO, OO, C, Python, IP

Testiaineisto: Valtion tulostietojärjestelmä kirjanpidon käsikirja 2012
Lähde:http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/Public/download.aspx?ID=85690&GUID={57E05C1A-49ED-43CE-B2E5-52C0F728195A}

Suoritin testin:
Kopioin LO Writeriin koko kirjan 200 sivua ilman muotoiluja.
Luin läpi alusta 30 sivua ja korjasin rivin lopun katkenneet tavutetut sanat ja etsin virheellisiksi näytetyt sanat. Vertasin wordiin, johon myös kopioin saman aineiston.
Nämä katkenneet sanat käyttäytyivät samalla tavalla Wordissä (Mac Word 14.3.9) eli tavutuskohdasta pdf:stä kopioitu teksti katkesi kahdeksi sanaksi sekä LO:ssa että Wordissä.
LO Voikko oikoluku pdf:stä kopioidun tekstin paremmin kuin Word, sillä Wordissä pdf:n kopiointi (ilman muotoiluja) jätti jostain syystä Wordissä rivin alkuun näkymättömän merkin jonka johdosta todella monen rivin alun sana oli Wordissä merkitty virheelliseksi, mutta LO:ssa se oli aivan oikein ilman virhemerkkiä. Word:issä piti paina ko. sanan ensimmäisen kirjaimen edessä kerran backspacea, jolloin Word totesi sanan oikeinkirjoiteutuksi (miuuta ei tapahtunut esim. muotoilun osalta). Oli posotiivinen yllätys tämä LO Voikon hyvä toiminta!.

Voikko siis korjaa lähes 100% oikeinkirjoitukset! Joitain virheitä löytyi - mutta silti Voikko pelastaa oikoluvussa paljolta!!!

Tuo otanta 15% on riittävä tähän aineistoon, sillä se sisältää todella merkittävän sanajoukon ja on edustavasti smaa tekstiö kuin koko asiakirja - siis asiatekstiä talouteen liittyen sisältäen vaikeita sanoja, yhdyssanoja ja sanaliittoja!

Huom. lisäksi olen tehnyt joitain asiakirjoja (hinnastoja, sopimuspohjia, ym.s) suomeksi per viikko jo useamman vuoden ajan OS X + LO + Voikko yhdistelmällä ja oikoluvun hyväksi havainnut.


YHTEENVETO TESTISTÄ:
A. Toimii oikein lähes 100%, mm.

1. Normaalit sanat
2. vaikeat yhdyssanat ja sanaliitot:
talousarviokirjanpitoon
atk-ohjelmien
3. erikoista
neekerighetto


B. Toimii oikein mm havaitsi virheet
meno- ja tulo-käsitteet (po. muistaakseni meno ja tulo -käsitteet)

C. Ei toiminut eli tulkitsi virheiksi (siis :
STM:n  (virhe myös Wordissä)
§:ssä  (mutta tarkastaa oikein "§:n") (virhettä ei Wordissä)
erilläänpito-  (virhe myös Wordissä)
erillänpitotehtävä (ja erilaiset sen taivutusmuodot) (virhe myös Wordissä)
tuotto-kuluperusteinen (Word toimiii) (vrt  itä-länsisuunta (tai itä–länsi-suunta))
hyväksikäyttäjäroolien
hyväksikäyttäjä (ja sen eri taivutukset)
luontoissuorituksia (ei tunne myöskään sanaa luontoisetu, joka toki on lähes aina kirjoitettu lehdissä ja kirjoituksissa muuallakin väärin luontaiseduksi, joka on eri asia kuin luontoisetu)
debet-puolelle (Word toimiii)
kredit-viennit (Word toimiii)
Kieku-järjestelmähankkeen (Word toimiii))
puitteistoksi (virhe myös Wordissä)
TaA (lyhenne valtion Talousarvio Asetus) (virhe myös Wordissä)
vastaavaa-puolen (virhe myös Wordissä)
vastattavaa-puolen (virhe myös Wordissä)
Valki-tileille

JOHTOPÄÄTÖS:
LO Voikko toimii kuten sen ilmeisesti pitääkin oikoluvussa.
/Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Voikko-lisäosa ja OS X

Hei!

On Thursday 19 December 2013 10:07:44 Harri Luuppala wrote:
> OS X 10.9 + LO 4.0.5.2:
> Voikko oikeinkirjoitus toimii.
> Tavustu ei toimi.
> SÄILYTÄ VOIKKO.

Paljon kiitoksia huolellisesta testauksesta! Tämä kyllä vakuutti minut siitä,
että lisäosa kannattaa edelleen pitää saatavilla.

> §:ssä
> debet-puolelle
> kredit-viennit

Korjasin nämä, tunnistuvat oikein tulevissa versioissa.

> ei tunne myöskään sanaa luontoisetu

Tämä on kyllä erikoista. Kyseinen sana on lisätty Voikon sanastoon 15.1.2008,
ja Voikon OS X -lisäosassa käytetty sanasto on julkaistu 28.4.2008. Eli
ihmettelen hiukan, miksi tuota sanaa ei tunneta.

Haluatko auttaa minua testauksessa, jos julkaisen päivitetyn version tästä
lisäosasta ensi vuoden alkupuolella? Lisäosan laatua olisi mahdollista
parantaa huomattavasti melko helpolla päivityksellä. Sen sanasto on jo melkein
kuusi vuotta vanha, ja Voikkoa on tällä välin parannettu tuhansilla
korjauksilla ja täydennyksillä. Esimerkiksi lisäosan Windows-version sanasto
on vain puoli vuotta vanha.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa