White Paper LibreOfficeen siirtymisen tueksi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

White Paper LibreOfficeen siirtymisen tueksi

Kansainvälisen Document Freedom Dayn kunniaksi The Document Foundation
julkaisee White Paperin, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita
LibreOfficen käyttöönotossa. Dokumentti on tarkoitettu yritysten ja
julkishallinnon käyttöön. Siinä kerrotaan, kuinka vapaita ohjelmistoja
hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa säästöjä IT-menoissa ja vähentää
riippuvuutta yksittäisistä suljettujen ohjelmistojen toimittajista.

White paper "Migrating to LibreOffice to promote Software and Document
Freedom" on luettavissa osoitteesta

  http://documentfoundation.files.wordpress.com/2013/03/tdf-migrationwhitepaper1.pdf

Vapaiden ohjelmistojen, etenkin LibreOfficen, käyttöönotoissa on noudatettava
huolellisesti suunniteltua muutoksenhallintaprosessia. Helposti ratkeavien
teknisten kysymysten lisäksi tärkeää on huomioida henkilöstön työskentelytavat
ja niiden muuttamiseen liittyvät haasteet.

LibreOffice käyttää ensisijaisena tiedostomuotonaan ODF-muotoa (Open Document
Format). Tämä standardoitu tiedostomuoto on saavuttanut laajan hyväksynnän, ja
sitä tukee suuri osa työpöytäsovelluksista (myös Microsoft Office).

LibreOfficen vertaansa vailla oleva tuki suljettujen ohjelmistojen
tiedostomuodoille (mm. Microsoft Office, Publisher, Visio ja Works sekä Corel
Draw, Lotus 1-2-3, WordPro, Quattro Pro ja WordPerfect) mahdollistaa vanhojen
sovellusten käytön LibreOfficen rinnalla ja vaiheittaisen siirtymisen ODF-
muotoon.

LibreOfficen mukana tulevat asiakirjamallit käyttävät ainoastaan vapaasti
lisensoituja fontteja, jotka voidaan asentaa kaikkiin käyttöjärjestelmiin
muutenkin kuin LibreOfficen mukana. Tämä helpottaa merkittävästi yhteistyötä
GNU/Linux-, MacOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä käyttävien henkilöiden
välillä, kun asiakirjojen asettelu ei muutu siirrettäessä tiedostoja
tietokoneelta toiselle.

LibreOffice on heti ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa
 
Lisäosia LibreOfficeen on saatavilla osoitteesta

  http://extensions.libreoffice.org/extension-center

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/