Wybór aktualizacji do zainstalowania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Artur Florczyk Artur Florczyk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wybór aktualizacji do zainstalowania

Czy w przypadku LibreOffice’a mamy do wyboru możliwość wyboru instalowanych poprawek – w przypadku jakiejś wersji oprogramowania mamy do wyboru które poprawki są instalowane, a które chcemy pominąć w systemie Windows?

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości służę pomocą.

Pozdrawiam

Artur Florczyk

Specjalista IT

tel.: (32) 768-17-60 wew. 204

fax: (32) 768-17-62

NBIT Spółka Jawna, Oddział Chorzów

41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13a

e-Mail:  <mailto:[hidden email]> [hidden email]

WEB:  <http://www.nbit.pl/> www.nbit.pl

 

 <http://www.szkolenia.nbit.pl/> http://www.portal.nbit.pl/szkolenia.jpg

 

 <http://www.facebook.com/nbitpl> http://www.portal.nbit.pl/facebook.jpg

 

Niniejsza wiadomość oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne, stanowiące tajemnice Nbit. Informacje zawarte w tej wiadomości są przeznaczone wyłącznie dla osoby, która jest jej adresatem. Przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanej wiadomoœci i jej załączników jest zabronione. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości a otrzymaliście ją przez pomyłkę, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami.

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted