Zakładki w formularzach LO Base

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Piotr Sinda Piotr Sinda
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zakładki w formularzach LO Base

Na forum https://forum.openoffice.org/pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=391znalazłem
ciekawy przykład zakładek formularza w module Base. Wszystko
ładnie pięknie działa. Niestety sytuacja się komplikuje gdy chcę tworzyć
dodatkowy niższy poziom podformularza.

Dokładnie chodzi o przykład z pliku formularze_zakladki_v2.odb i sytuację
gdy pod Form1 tworzę kolejny formularz. Wówczas makro się sypie.

Dziękuje za wszelką pomoc.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted