Zastosuj styl formularza - nie działa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Piotr Sinda Piotr Sinda
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zastosuj styl formularza - nie działa

Witam

Problem sprawdzany na dwóch systemach operacyjnych: Windows XP, Windows
7 (32 bit)
Wersja LibreOffice 3.5.5.3 Build ID: 7122e39-92ed229-498d286-15e43b4-d70da21

Dotyczy LibreOffice Base
Podczas używania kreatora formularza na etapie wyboru stylu (koloru) nie
ma żadnego efektu.
Mam tu na myśli lewą kolumnę gdzie wybiera się kolor tła.
Działa jedynie opcja krawędź pola, czyli: bez krawędzi, trójwymiarowy,
płaski.
Oczywiście po utworzeniu formularza można to skorygować na etapie edycji
ale przecież nie o to chodzi.
Taki sam efekt miałem też w kilku wcześniejszych wersjach LO.

Dziękuje. Pozdrawiam


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted