actief in The Document Foundation? account maken voor signle-sign-on

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

actief in The Document Foundation? account maken voor signle-sign-on

Beste mensen,

Een verzoek aan degenen die actief zijn in Pootle, Bugzilla, de wiki e.d.
Er wordt gewerkt aan een signle-sign-on oplossing: één keer inloggen is
voldoende voor alle toepassingen waar je toegang tot hebt. (*)

Om het starten daarvan te bespoedigen, helpt het als zoveel mogelijk
mensen, die dus al toegang hebben tot een deel van de
TDF-infrastructuur, een account maken op
https://user.documentfoundation.org/create

Wordt zeer gewaardeerd dus als je dat even kunt doen.

Dank & groet,
Cor


*) https://en.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted