bijeenkomst Utrecht - zaterdag 16-3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bijeenkomst Utrecht - zaterdag 16-3

Beste LibreOffice-gebruikers

Morgen is er weer bijeenkomst van de @NLLGG met ook ander enthousiaste
LibreOffice-gebruikers
Een vol programma interessante onderwerpen in Utrecht: open source,
vrije software, open standaarden, GIMP, overheid, Wordpress, KDE, ..

https://nllgg.nl/bijeenkomst/20190316

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy