bug in LO 5.4.1.2 ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hubertus Verdonck Hubertus Verdonck
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bug in LO 5.4.1.2 ?

Beste gebruikersIk werk onder Windows 7 met LO 5.4.1.2Telkens ik een excel-bestand wil openen gaat de PC hangen: (taakbeheer
      Calc.exe reageert niet).Ik heb volgende acties ondernomen:* de maker ervan gevraagd het bestand op te slaan in de versie
      2003-2007 (.xls)* in het menu 'Extra/opties / LO-Calc / formules' van LO de
      syntaxis gewijzigd van Calc A1 naar de syntaxis van Excel (beide
      mogelijkheden geprobeerd)niets hielp.Mogelijke oorzaak: in het excel-bestand zijn verwijzingen
      opgenomen naar andere excels, die niet op mijn pc aanwezig zijn.Normaal is dat geen probleem: bij het openen moet ik dan aangeven
      dat de gegevens van die verwijzingen niet hoeven bijgewerkt te
      worden.Of is er iets anders aan de hand ?Dank voor uw hulpBert--Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted