cel delen en kleurwerk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
christof christof
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

cel delen en kleurwerk

This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Hallo,

Ik ben op zoek hoe iemand mij kan uitleggen hoe in 1 cel deel in 2 diagonalen, en vervolgens de twee delen in een aparte kleur zet. Niet gemakkelijk voor iemand die niet weet hoe eraan te beginnen.

grt
Christof