chyba kotrola gramatiky Vista

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
ovdbudzel ovdbudzel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

chyba kotrola gramatiky Vista

Dobrý deň

Chcel by som vám nahlásiť problémy s kontrolou gramatiky v Libre Office
na operačnom systéme Windows Vista Home premium, kde mám nefunkčnú
kontrolu pravopisu slovenčiny. Iné jazyky fungujú. Taktiež som si
všimol, že v menu *nastavenia jazyka- jazyk- *v položke východzí jazyk
dokumentu, pred výberom *slovenčina, *chýba logo abc.


Pekný deň praje Štefan Budzeľ--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Milos Sramek Milos Sramek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: chyba kotrola gramatiky Vista

Dňa 27.02.2012 10:05, ovdbudzel  wrote / napísal(a):
> Dobrý deň
Dobrý deň, najskôr sa chcem spýtať, ako a odkiaľ ste si LO nainštalovali
a ktorú verziu. Používali ste aj staršiu verziu LO a bolo to tam v poriadku?

Pekný deň
Miloš Šrámek

>
> Chcel by som vám nahlásiť problémy s kontrolou gramatiky v Libre
> Office na operačnom systéme Windows Vista Home premium, kde mám
> nefunkčnú kontrolu pravopisu slovenčiny. Iné jazyky fungujú. Taktiež
> som si všimol, že v menu *nastavenia jazyka- jazyk- *v položke
> východzí jazyk dokumentu, pred výberom *slovenčina, *chýba logo abc.
>
>
> Pekný deň praje Štefan Budzeľ
>
>
>


--
email&  jabber: [hidden email]


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted