[da-dansk] 6.2 Notebook bar?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Preben Hedegaard Preben Hedegaard
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] 6.2 Notebook bar?

Hej alle

Jeg fik desværre slet ikke testet Notebook bar i dag, fordi jeg ikke
kunne finde den nogen steder!
Er det bare mig, eller er der andre der mangler menupunkter om Notebook
bar på dansk?

Nedenstående er fra hjælp:

/To elementer i menuenViskontrollerer notebook linjen_:____Værktøjslinje
layout_og_Notebook linjen__.
_/Jeg har ikke hverken Værktøjslinje layout eller Notebook linje i
menuen vis.
/__/


    /Brugergrænsefladens udseende/

/Valget for toolbar layout definerer hvilke elementer i
brugergrænsefladen der er synlige. De tilgængelige layouts er:/

  *

    /Standard– klassisk tilstand med to synlige værktøjslinjer –
    Standard og Formatering. Sidepanelet er delvist sammenklappet og
    viser kun faneblade./

  *

    /Enkel værktøjslinje– en enkelt værktøjslinje med alle oftest brugte
    funktioner. Sidepanelet er sammenklappet./

  *

    /Sidebar– Sidepanelet er helt åbent og der er kun en værktøjslinje
    synlig: Værktøjslinjen Formatering./

  *

    /_Notebook bar___– Alle værktøjslinjer og sidepanelet er skjult og
    notebook-linjen er placeret i toppen. Menupunkter:Vis-Notebook barer
    kun aktiv i denne tilstand og brugeren kan derfor vælge et notebook
    bar layout./

Jeg har heller ikke menupunktet Notebook bar

/Preben


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy