[da-dansk] Aktuel status på oversættelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Aktuel status på oversættelsen

Status er at der mangler 11.320 ord fordelt på 723 strenge.

Heraf er 204 oversat og mangler kun godkendelse/behandling.

Der mangler altså fortsat rundt regnet 500 strenge at blive oversat.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes