[da-dansk] Apropos oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Apropos oversættelse

Hej alle,
Vi er jo desværre ikke så mange om at oversætte LibreOffice. Det er meget
svært at tiltrække nye frivillige, muligvis fordi det er svært for
nybegyndere at komme i gang.

Vil det være en idé at arrangere en introduktionsaften med lidt
undervisning?

Jeg tror godt jeg kan finde lokaler i enten Ballerup eller Herlev.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
scootergrisen scootergrisen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Apropos oversættelse

Den 03-04-2018 kl. 20:51 skrev Leif Lodahl:

> Hej alle,
> Vi er jo desværre ikke så mange om at oversætte LibreOffice. Det er meget
> svært at tiltrække nye frivillige, muligvis fordi det er svært for
> nybegyndere at komme i gang.
>
> Vil det være en idé at arrangere en introduktionsaften med lidt
> undervisning?
>
> Jeg tror godt jeg kan finde lokaler i enten Ballerup eller Herlev.
>
>
> /Leif
>

Har i spurgt på dansk-gruppens mailingliste om der er nogen som vil være
med?

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes