[da-dansk] Betegnelser til brug i Enhed-Relations-diagrammer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Betegnelser til brug i Enhed-Relations-diagrammer

Hej alle

CF (Crow's foot) - (tysk: Krähenfüsse) se engelsk eller tysk Wikipedia
henviser til en (semantisk) notation til brug i Enhed-Relations-diagrammer,
kendt som Martin-notationen, kaldet "kragefod"s-notation.


Three symbols are used to represent cardinality:
    the ring represents "zero"
    the dash represents "one"
    the crow's foot represents "many" or "infinite"

These symbols are used in pairs to represent the four types of cardinality
that an entity may have in a relationship. The inner component of the
notation represents the minimum, and the outer component represents the
maximum.
    ring and dash → minimum zero, maximum one (optional)
    dash and dash → minimum one, maximum one (mandatory)
    ring and crow's foot → minimum zero, maximum many (optional)
    dash and crow's foot → minimum one, maximum many (mandatory)

Jeg har forstået, at danske programmører bruger '''UML-notation''', hvor
karidinalitet angives med talsymboler på (rutediagrammet): 0 (læses: ingen),
1 og n (læses: mange)

Efter min mening er de bedste oversættelser er derfor nok - evt. tilføjet
(relation):
CF 1          ->  Én til én
CF Only One   ->  Én til én og kun én
CF Many       ->  Én til mange
CF Zero       ->  Én til ingen
CF Many One   ->  Mange til én
CF Many Zero  ->  Mange til ingen
CF Zero One   ->  Ingen til én
CF Zero Many  ->  Ingen til mange

Venligst
Steen Rønnow

-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Steen Rønnow