[da-dansk] Certifikatfejl på forum.liboforum.dk

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Certifikatfejl på forum.liboforum.dk

Firefox melder dette problem:

Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af sikkerhedscertifikater.
Firefox stoler ikke på forum.liboforum.dk, fordi webstedet bruger et
certifikat, der ikke er gyldigt for forum.liboforum.dk. Certifikatet er kun
gyldigt for www.smartobs.net.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Jeppe Bundsgaard Jeppe Bundsgaard
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Certifikatfejl på forum.liboforum.dk

Tak for det. Jeg opdaterede serveren og det har givet nogle
udfordringer. Det korrekte certifikat er nu installeret.TakJeppetir, 29
09 2020 kl. 19:01 +0200, skrev Leif Lodahl:
> Firefox melder dette problem:
> Websteder bekræfter deres identitet ved hjælp af
> sikkerhedscertifikater.Firefox stoler ikke på forum.liboforum.dk,
> fordi webstedet bruger etcertifikat, der ikke er gyldigt for
> forum.liboforum.dk. Certifikatet er kungyldigt for www.smartobs.net.
> /Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy