[da-dansk] Dansk wiki

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Dansk wiki

Hej,
Jeg er begyndt at lave end dansk wiki her:
http://wiki.documentfoundation.org/DA/LibreOffice

I første omgang har jeg overført vores 'gamle' wiki om Pootle.

Kom gerne med bidrag


/Leif

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Thomas Roswall Thomas Roswall
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Dansk wiki

> Jeg er begyndt at lave end dansk wiki her:
> http://wiki.documentfoundation.org/DA/LibreOffice

nice

btw - gælder http://da.openoffice.org/translation.html stadig (jeg  
tænker på den store samling af aftaler om principper i oversættelse)

mvh thomas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***