[da-dansk] Det logiske argumnent "skip_empty" --> "udelad_tomme"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Det logiske argumnent "skip_empty" --> "udelad_tomme"

Hej alle

I LibreOffice master – Help scalc/01.po Unit #168617303

har oversat det logiske argument "skip_empty" --> "udelad_tomme".

Det er vel noget, der er så generelt, at det bør bør drøftes her.

Hvis der ikke er enighed om oversættelsen, retter jeg den gerne

Venligst

Steen Rønnow-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Steen Rønnow