[da-dansk] FAQ'en

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] FAQ'en

Steen har gjort os opmærksomme på FAQ'en tidligere:
https://wiki.documentfoundation.org/Faq/da

Det er da en fantastisk artikelserie som jeg synes vi skal promovere. Jeg
har allerede skrevet lidt om det til nyhedsbrevet:
http://libreofficedk.blogspot.dk/2018/04/ls-mere-pa-faqen.html

Jeg påtænker i øvrigt at planke lidt fra FAQ'en fra tid til anden... Se
f.eks.
http://libreofficedk.blogspot.dk/2018/04/faq-hvordan-anvender-jeg-en-farveskala.html

Jeg tænker at vi, når vi ikke har andre oversættelser, kan hjælpes ad med
at arbejde videre på FAQ'en, f.eks. med korrekturlæsning og danske
skærmbilleder. Måske skal noget af indholdet på forsiden rettes lidt til,
så det ikke er en 1:1 oversættelse, men mere en tekst tilpasset danske
forhold.

Hvad siger I andre?


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes