[da-dansk] Forslag i LibreOffice master – UI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
scootergrisen scootergrisen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Forslag i LibreOffice master – UI

Gider nogen kigge på/godkende de forslag som er på
https://translations.documentfoundation.org/da/libo_ui/

Så kan jeg kigge på oversættelsen igen og se om jeg kan finde flere ting.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes