[da-dansk] Frigivelse af LibreOffice 6 nærmer sig

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Frigivelse af LibreOffice 6 nærmer sig

Jeg er begyndt at forberede frigivelsen, og har foreløbigt skrevet release
notes her: https://da.libreoffice.org/om-libreoffice/features/ Tak til
Jesper Hertel for korrektur. Hvis nogen har rettelser eller tilføjelser,
kan I skrive tilbage til listen.

Release candidate 2 kan findes her som sædvanligt:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

Frigivelsen er planlagt til at ske i uge 5 (29/1 - 4/2) hvor jeg er
bortrejst. Når frigivelsen officielt er fundet sted, er alle velkomne til
at give et rabalder på de sociale medier. Selv sætter jeg gang i
aktiviteterne mandag d. 5. februar.

Release plan:
https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/6.0#6.0.0_release


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes