[da-dansk] Fwd: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online instance to check your translation

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Fwd: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online instance to check your translation

Hej alle,
Det er nu muligt for os at afprøve LibreOffice Online og dermed også
kontrollere oversættelserne.

Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er meningen at vi skal bruger
serveren til andet en afprøvning.

Hvis du gerne vil afprøve LibreOffice Online på Next cloud, kan du kontakte
Sophie Gautier direkte, og blive oprettet som bruger hos LibreOffice. Men
prøv først lige at logge ind med nogle af dine andre brugernavne. For mig
virkede det med med mit login til vores homepage.


/Leif

---------- Forwarded message ----------
From: Sophie <[hidden email]>
Date: 2018-01-16 16:47 GMT+01:00
Subject: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online instance to check your
translation
To: LibreOffice-l10n <[hidden email]>


Hi all,

For those interested in checking their translation of LibreOffice
Online, Andras has set a server and Guilhem has integrated LDAP.
It is available here:
Server address:
https://8de8bb4a-e089-44e4-9fc5-bc97b4c3eb89.pub.cloud.scaleway.com/

Login credentials:
Your TDF LDAP, all users can use this resource

It has Nextcloud 13.0 RC1, and LibreOffice Online from the master
branch, plus the latest translations from TDF Pootle. I'll update the
instance regularly.

Language is switched according to browser setting, but
it can be forced at
https://8de8bb4a-e089-44e4-9fc5-bc97b4c3eb89.pub.cloud.
scaleway.com/nextcloud/index.php/settings/user

If you find bugs, please report them on our bugzilla. Don't hesitate to
ask if you have any question.

Thanks to Andras and Guilhem for their work on that :)

Cheers
Sophie

--
Sophie Gautier [hidden email]
GSM: +33683901545
IRC: sophi
Release coordinator
The Document Foundation

--
To unsubscribe e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes