[da-dansk] Fwd: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online update in Pootle

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Fwd: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online update in Pootle

Hej alle,
Så er det igen lidt arbejde at gøre på oversættelsen ;-)

/Leif

---------- Forwarded message ----------
From: Andras Timar <[hidden email]>
Date: 2016-10-19 23:28 GMT+02:00
Subject: [libreoffice-l10n] LibreOffice Online update in Pootle
To: LibreOffice-l10n <[hidden email]>


Hello translators,

After a long time, pot files of LibreOffice Online were updated in Pootle.
There are a few new UI strings to translate.

(The pot file is also downloadable from git:
https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/online/plain/
loleaflet/po/templates/loleaflet-ui.pot
)

If you have any questions about the meaning of any new string, just ask me.
I'm working on a solution of testing translations in the running product.
Stay tuned.

Thanks,
Andras

--
To unsubscribe e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes