[da-dansk] Hjælp i oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Hjælp i oversættelse

I det gamle system, kunne jeg søge og finde ud af hvad vi tidligere havde
oversat udtryk med. Jeg synes det er kompliceret i Weblate. Er der noget
jeg har overset? Kan man få den til at vise en ordliste eller lignende
oversættelser?
David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy