[da-dansk] Hjælp til oversættelse (München)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Hjælp til oversættelse (München)

Tak til Jesper for oversættelsen.

Løbet er desværre nok kørt i denne omgang, men jeg har brugt Jespers
oversættelse (tak for det Jesper) som en kommentar på Version2. Den vil
også komme til at indgå i næste nyhedsbrev.

Sagen er temmelig speget, fordi det overhovedet ikke handler om IT, men om
politik. Jeg har kontakt med både TDF og en journalist i Holland som gerne
vil dykke lidt dybere i sagen.

Men det korte af det lange er, at borgmesteren har et politisk flertal bag
sig, og så hjælper gode argumenter ikke. De vil sandsynligvis forsøge at
pakke udgifterne ind i pænt papir, så det ser ud som om at det er
'billigere' at bruge Microsoft.

Det gode er at der er stor international opmærksomhed omkring sagen, og
tallene vil derfor blive gennem-tævet og trevlet op i begge ender. Men det
rokker nok ikke ved beslutningerne.

Vi kan bare håbe af vælgerne i München husker det ved næste lokalvalg.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes