[da-dansk] Interlaced - oversættes?

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Thomas Roswall Thomas Roswall
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Interlaced - oversættes?

Interlaced er foreslået oversat til

sammenflettet
niveauopdelt

man kunne også helt lade være med at oversætte det, fordi det er svært  
at oversætte

google mener at kunne finde ca 17000 sider på dansk hvor ordet  
Interlaced optræder

jeg foreslår at vi ikke oversætter det
altså Interlaced=Interlaced

mvh thomas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?

Vi kunne også undersøge hvordan det er oversat andre steder, f.eks. i Gimp.

Mvh.
Leif

Den 24/02/2011 01.58 skrev "Thomas Roswall" <[hidden email]>:

Interlaced er foreslået oversat til

sammenflettet
niveauopdelt

man kunne også helt lade være med at oversætte det, fordi det er svært at
oversætte

google mener at kunne finde ca 17000 sider på dansk hvor ordet Interlaced
optræder

jeg foreslår at vi ikke oversætter det
altså Interlaced=Interlaced

mvh thomas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?

In reply to this post by Thomas Roswall
Hov, denne skulle have været til hele listen - ikke kun til Thomas.

Beklager ;-)

/Leif

-------- Original Meddelelse --------
Subject: Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?
Date: Thu, 24 Feb 2011 09:25:44 +0100
From: Leif Lodahl <[hidden email]>
To:Jeg har lige talt med en grafisk designer som ikke mener at der findes
et anerkendt dansk udtryk. I Gimp hedder det "Gradvis indlæsning", men
det er ikke en anerkendt grafisk term.

Jeg vil foreslå - som Thomes - at vi holder os til interlaced.


/Leif

2011/2/24 Leif Lodahl <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>

    Vi kunne også undersøge hvordan det er oversat andre steder, f.eks.
    i Gimp.

    Mvh.
    Leif

>     Den 24/02/2011 01.58 skrev "Thomas Roswall" <[hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>>:
>
>
>     Interlaced er foreslået oversat til
>
>     sammenflettet
>     niveauopdelt
>
>     man kunne også helt lade være med at oversætte det, fordi det er
>     svært at oversætte
>
>     google mener at kunne finde ca 17000 sider på dansk hvor ordet
>     Interlaced optræder
>
>     jeg foreslår at vi ikke oversætter det
>     altså Interlaced=Interlaced
>
>     mvh thomas
>
>     --
>     Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>     <mailto:dansk%[hidden email]>
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
>     *** All posts to this list are publicly archived for eternity ***
>--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Ejnar Zacho Rath Ejnar Zacho Rath
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?

Jeg savner gode argumenter for "Interlaced", som ikke bare tilnærmelsesvist
kan opfattes som værende et dansk ord. "Sammenflettet" dækker vel oftest
ganske godt?

Vh
Ejnar

Den 24. feb. 2011 18.53 skrev leif <[hidden email]>:

> Hov, denne skulle have været til hele listen - ikke kun til Thomas.
>
> Beklager ;-)
>
> /Leif
>
> -------- Original Meddelelse --------
> Subject:        Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?
> Date:   Thu, 24 Feb 2011 09:25:44 +0100
> From:   Leif Lodahl <[hidden email]>
> To:
>
>
>
> Jeg har lige talt med en grafisk designer som ikke mener at der findes
> et anerkendt dansk udtryk. I Gimp hedder det "Gradvis indlæsning", men
> det er ikke en anerkendt grafisk term.
>
> Jeg vil foreslå - som Thomes - at vi holder os til interlaced.
>
>
> /Leif
>
> 2011/2/24 Leif Lodahl <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>
>    Vi kunne også undersøge hvordan det er oversat andre steder, f.eks.
>    i Gimp.
>
>    Mvh.
>    Leif
>
> >     Den 24/02/2011 01.58 skrev "Thomas Roswall" <[hidden email]
> >     <mailto:[hidden email]>>:
> >
> >
> >     Interlaced er foreslået oversat til
> >
> >     sammenflettet
> >     niveauopdelt
> >
> >     man kunne også helt lade være med at oversætte det, fordi det er
> >     svært at oversætte
> >
> >     google mener at kunne finde ca 17000 sider på dansk hvor ordet
> >     Interlaced optræder
> >
> >     jeg foreslår at vi ikke oversætter det
> >     altså Interlaced=Interlaced
> >
> >     mvh thomas
> >
> >     --
> >     Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> >     <mailto:dansk%[hidden email]>
> >     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> >     *** All posts to this list are publicly archived for eternity ***
> >
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> *** All posts to this list are publicly archived for eternity ***
>
>


--
Ejnar Zacho Rath
Kølstrup Bygade 48
Kølstrup
5300  Kerteminde

  Besøg http://www.oestfynsbiavlerforening.dk

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Thomas Roswall Thomas Roswall
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Re: [da-dansk] Interlaced - oversættes?

hej, her er mine:

Hvis du søger på Interlaced på side på dansk får du en hel del hits -  
så det benyttes i udstrakt grad af folk der på danske diskuterer  
interlaced tilstand

Hvis jeg sammenholder det med udtalelsen fra grafikeren om at der ikke  
findes et anerkendt dansk udtryk i branchen så tænker jeg at  
interlaced er det bedste kompromis

Dem der skal bruge det ved hvad det er. Det ved de ikke nødvendigvis  
hvis vi skriver sammenflettet

/thomas

> Jeg savner gode argumenter for "Interlaced", som ikke bare tilnærmelsesvist
> kan opfattes som værende et dansk ord. "Sammenflettet" dækker vel oftest
> ganske godt?
>
> Vh
> Ejnar
>
>> Jeg har lige talt med en grafisk designer som ikke mener at der findes
>> et anerkendt dansk udtryk. I Gimp hedder det "Gradvis indlæsning", men
>> det er ikke en anerkendt grafisk term.
>>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***