[da-dansk] LibreOffice 5.3 frigives onsdag ved frokosttid

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 5.3 frigives onsdag ved frokosttid

Kære alle,
På onsdag frigives LibreOffice, og det sker lige omkring frokosttid.

Når den tid kommer, må I alle gerne hjælpe med at lave lidt rabalder på de
sociale medier.

RC3 som bliver frigivet som 5.3 kan findes her:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes