[da-dansk] LibreOffice 5.3rc2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 5.3rc2

Præ-publiceret server: http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

Jeg regner med at rc2 bliver offentliggjort i morgen her:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes