[da-dansk] LibreOffice 5.4 frigives fredag 28/7

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 5.4 frigives fredag 28/7

Bare til jeres information.
5.4.0.3 kan hentes allerede nu fra
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/ men der kommer en 5.4.0.4
i morgen. Der er en alvorlig bug i Windows-versionen.

Jeg opdaterer Facebook-siden på fredag og kvidrer nok også om det.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes