[da-dansk] LibreOffice 6.0.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 6.0.1

Hej alle,
På grund af en alvorlig sikkerhedsrisiko er der i dag i al hast frigivet en
særlig sikkerhedsopdatering af både 6.0.1 og 5.4.5.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes