[da-dansk] LibreOffice 6.0beta1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 6.0beta1

Hej alle,
Første beta-version er klar på den "hemmelige" server her:
http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

Der går op imod 24 timer før den er offentlig tilgængelig her:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

Med venlig hilsen

Leif Lodahl

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes