[da-dansk] LibreOffice 6.2 RC1 - manglende oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
"Jørgen F. Madsen" "Jørgen F. Madsen"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 6.2 RC1 - manglende oversættelse

Jeg  kigger lidt nærmere på den nye 6.2 RC1
Vælger man "Brugergrænseflade -> Faneblade" så er menuerne på engelsk.
Alt er oversat, så ved ikke lige hvor fejlen stammer fra.

Hilsen

Jørgen Madsen

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy