[da-dansk] LibreOffice 6.2 release notes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 6.2 release notes

Hej alle,
Jeg har lavet denne oversigt over nye funktioner, og jeg regner med at
kopiere den over på hjemmesiden ved frigivelsen.
http://libreofficedk.blogspot.com/2019/01/oversigt-over-de-vigtigste-nye.html

Hvis I har kommentarer eller rettelser, så sig endelig til.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy